Почнувајќи ја новата литургиска година во Скопската парохија ќе започне школа за родители и возрасни. Предавањата ќе се одржуваат во следниот распоред:

„Во училиштето на Срцето Исусово“ – секој прв петок во месецот – предавач п. Марјан Бешлиќ

„Во училиштето на Богородица“ – секоја среда по вечерната Света миса – педавач п. Винко Маслаќ